Ukratko | K2.0

Posao za dva novinara

Piše - 03.07.2018

Prijavite se da biste se pridružili sve većem timu K2.0.

Da li gajite strast prema visokokvalitetnom, nezavisnom novinarstvu? Da li želite detaljnije da se bavite pitanjima koja su bitna za Kosovo i šire?  

Tražimo dva/ije novinara/ke koji/e bi se pridružili našoj redakciji jer želimo proširiti naše otvoreno i zadivljujuće izvještavanje.
Ovi novinari/ke će se posebno usredsrediti na pitanja vezana za rad vlasti, odgovornost, transparentnost, pravosuđe i vladavinu prava. 

Osobe koje zaposlimo biće posvećene produbljivanju razumevanja
aktuelnih političkih zbivanja i pitanja pravde na Kosovu. Moći će
identifikovati i kreirati sadržaj koji će učiniti da se i drugi uključe u diskusiju
o ovim oblastima, te da realizuju priče preko raznolikih medijuma. 

Ovo je uzbudljiva prilika za novinare/ke koji žele da se nađu u prvim redovima progresivnog i kvalitetnog novinarstva. 

Ključni detalji: 

2 pozicije: Dva novinara/ke koji će se baviti pitanjima dobre uprave, odgovornosti, transparentnosti,
pravosuđa i vladavine prava 

Mesto: Priština 

Rok za prijavu: ponedeljak, 16. jul 2018. 

Početak rada: avgust 2018 

Odgovornosti: 

 • Proizvodnja sadržaja, tekstualnog i multimedijskog, za onlajn časopis,
  sa posebnim fokusom na pitanja u vezi sa dobrom upravom,
  odgovornošću i transparentnošću I/ILI pravosuđem i vladavinom prava; 
 • Praćenje aktuelnih dešavanja i plasiranje stavova sa tačke gledišta Kosova 2.0, kao i identifikovanje oblasti o kojima se dosad nije diskutovalo; 
 • Pravljenje i održavanje mreže relevantnih kontakata i izvora; 
 • Učešće na sastancima uredništva u K2.0, a u skladu sa smernicama i očekivanjima; 
 • Angažman na sastancima na kojima se prave projektne aktivnosti Kosova 2.0, posebno kada je reč o planiranju budućeg sadržaja; 
 • Učešće u Programu stručnog mentorstva u svojstvu mentora/rke; 
 • Pružanje pomoći na promotivnim događajima Kosova 2.0 i kod ad-hoc dešavanja. 

Idealni kandidati/kinje za ove pozicije: 

 • Oni koji su u toku sa aktuelnim dešavanjima i problemima na Kosovu; 
 • Dobro informisani o politici, upravljanju i/ili vladavini prava i pravosuđu,
  sa dobrim znanjem o relevantnim institucijama; 
 • Sposobni da poštuju rokove; 
 • Samomotivisani i strastveni po pitanju visokokvalitetnog nezavisnog novinarstva; 
 • Vrlo profesionalni sve vreme dok predstavljaju K2.0; 
 • Dinamična, organizovana ličnost sa sposobnošću da efikasno prioritetizuje veliki posao; 
 • Timski igrač koji napreduje radeći u sve većoj organizaciji; 
 • Osobe koje umeju da tolerišu stres i rad čak i pod pritiskom. 

Neophodne veštine i iskustvo: 

 • Novinarsko iskustvo ILI iskustvo u objavljivanju sadržaja; 
 • Poželjno je da kandidat/kinja ima završene osnovne ili master studije u novinarstvu,
  masovnoj komunikaciji, političkim naukama, međunarodnim odnosima, zakonodavstvu
  (ili sličnim oblastima koje su relevantne); 
 • Govorni jezik: visoki stepen albanskog je neophodan; visoki stepen engleskog
  je poželjan; znanje srpskog je, takođe, prednost; 
 • Pisani jezik: odlično znanje albanskog, plus sposobnost da piše članke na engleskom je poželjno;
 • Odličan komunikator. 

Da biste se prijavili, molimo vas da pošaljete email na info@ktwopointzero.com sa naslovom “Aplikim për Gazetar/e”, a priložite sledeća dokumenta: 

 • Svoju radnu biografiju (CV) 
 • Dva primera vaših radova 
 • Kratko propratno pismo u kom ćete objasniti zašto mislite da vam pogoduje ovakva uloga, uključujući dve ideje za članke na kojima biste radili, gde ćete navesti koje su teme u pitanju, zašto su bitne i kakav biste pristup imali prema prilikom izveštavanja.K

Naslovna fotografija: Atdhe Mulla / K2.0.