Ukratko | Lokomotiva

Radionica: Društvene mreže i aktivizam

Piše - 19.04.2021

K2.0 vas poziva da se registrujete za pohađanje radionice “Društvene mreže i aktivizam” koju organizujemo u okviru našeg programa Lokomotiva 2.0 (uz podršku Fonda Princa Klausa).

Lokomotiva je trogodišnji program kojim ohrabrujemo kritičko razmišljanje i podstičemo aktivizam među mladima. Namera je i da se konstruktivno preispitaju etablirani narativi koji postoje u lokalnim zajednicama.

Radionica će se održati onlajn, i to 5. i 6. maja od 13.30 do 16.30 časova. Trener će biti Valjon (Valon) Canhasi, stručnjak za društvene mreže i direktor agencije za društvene mreže Hallakate.

Društvene mreže su u protekloj deceniji brzo postale popularne, pogotovu zato što im se ljudi sve češće okreću da bi saznali vesti ili informacije. Međutim, društvene mreže su prerasle i u arenu za političke diskusije i rasprave, kao i u platformu za građanski angažman.

Najistaknutiji primeri onoga kako društvene mreže mogu da pomognu nastanak aktivističkih inicijativa odnose se na pokret #MeToo koji se bavi podizanjem nivoa svesti o seksualnom zlostavljanju i napadima ove vrste, kao i na pokret #BlackLivesMatter, koji ovaj hešteg koristi skoro osam godina. Obe grupacije su osvojile svetsku pažnju zahvaljujući društvenim mrežama.

Imajući u vidu važnu ulogu društvenih mreža u našim životima, ovim putem pozivamo aktiviste/aktivistkinje, mlade novinare/ke, istraživače/ice i pojedince/ke koji su zainteresovani/e da unaprede svoju komunikaciju preko društvenih mreža da se prijave na ovu radionicu.

Naučićete sledeće:

  • Kako efikasno preneti poruku preko društvenih mreža
  • Kako ustanoviti kreativne ciljeve, publiku i ključne pokazatelje učinka (key performance indicators, KPI)
  • O tehničkim, kognitivnim i emocionalnim sposobnostima koje su neophodne da biste preko društvenih mreža tražili informacije, da biste bolje komunicirali i stvarali kvalitetniji sadržaj
  • Kako se upravlja fejsbuk-grupama
  • Kako se kroz stranice na Fejsbuku prave kampanje za marketing i odnose s javnošću 
  • Kako da se izbegnu i reše problemi u ovim procesima

Da bismo bili na bezbednoj udaljenosti, radionica će se održati preko platforme Zum (Zoom). Za one kojima je to potrebno, prevod na engleski i srpski je dostupan na prevodilačkim kanalima istoimene platforme.

Da se prijavite na radionicu KLIKNITE OVDE.

Sve prijavljene ćemo obavestiti o statusu njihove prijave. Rok za prijavu je 2. maj 2021.K

Naslovna ilustracija: Arrita Katona / K2.0.