Adelinë Nitaj - Arkivi

Adelinë Nitaj punon si zyrtare e marrëdhënieve me publikun në European Institute for Public Policy. Ka përfunduar studimet për Shkenca Politike në nivelin bachelor si dhe ka studiuar Integrime Evropiane dhe Administratë Publike pranë Universitetit të Prishtinës. Gjithashtu ka ndjekur programin e ERASMUS mobility program në Tartu University- Estonia.  Është e interesuar në fushën e integrimeve evropiane dhe diplomacisë.