Adem Ferizaj - Arkivi

Adem Ferizaj është doktorant në Qendrën për Studime Gjinore në Universitetin SOAS të Londrës.