Albana Gërxhi - Arkivi

Albana Gërxhi është aktiviste e të drejtave të njeriut. Ka përfunduar studimet në master të nivelit të parë për “Marrëdhënie Ndërkombëtare”, në Milano të Italisë dhe master mbi artet për “Të Drejtat e Njeriut dhe Qeverisje Shumë Nivelshe” në Universitetin e Padovas, Itali. Çështje të paqebërjes, emigracionit, mbrojtjes së fëmijeve dhe ato gjinore, janë në vemendje të shkrimeve të saj.