Albana Aruqaj - Arkivi

Albana Aruqaj është e diplomuar në Universitetin e Anglisë Lindore dhe jeton në Londër.