Alban Goranci - Arkivi

Alban Goranci është aktor i diplomuar në fakultetin e arteve të Universitetit të Prishtinës dhe ka studiuar komunikim masiv dhe gazetari në kolegjin AAB.