Anneleen Ghekiere - Arkivi

Anneleen Ghekiere diplomoi në degën e shkencave politike dhe aktualisht studion Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Bruksel. Ajo është duke hulumtuar qasjen diferenciale të BE-së karshi Ballkanit.