Arif Muharremi - Arkivi

Arif Muharremi ka përcjellë kulturën dhe artin për gazetat e përditshme “Koha Ditore” dhe “Express” gjatë viteve 1999-2005. Më 2008 ai e ka përgatitur rubrikën “Kultura në Kosovë” në kuadër të emisionit “Jeta në Kosovë”, që transmetohet në RTK, dhe ka kontribuar për revistën e përdyjavshme në anglisht, “Prishtina Insight”.