Artan Sadiku - Arkivi

Artan Sadiku është teoricien dhe aktivist nga Shkupi me doktoraturë në filozofi politike. Ai ligjëron në Institutin e Shkencave Sociale dhe Humane në Shkup, dhe ka shkruar për revista maqedone dhe ndërkombëtare.