Artrit Bytyci - Arkivi

Artrit Bytyçi është nga Kosova. Ka Master në Arte të Bukura në drejtimin e shkrimit kreativ nga New School e Qytetit të Nju Jorkut. Prapavija e tij në shkenca biologjike ndikon në mënyrën se si e sheh botën. Ai mundohet t’i qaset artit me kuriozitetin e një eksperimentuesi dhe të mendojë për shkencën në mënyrë artistike. Deri më sot, këto përpjekje kanë dhënë rezultate të debatueshme.