Aulonë Kadriu - Arkivi

Aulonë Kadriu është menaxhere e programit në K2.0. Ajo ka kryer studimer bachelor për shkencat politike në Universitetin e Prishtinës dhe studimet post-diplomike për gratë, gjininë dhe seksualitetin në University of Kansas, SHBA.