Bekë Veliu - Arkivi

Bekë Veliu ka qenë gazetar në K2.0, i cili mbulon kryesisht çështjet sociale dhe shëndetin. Ai i ka kryer studimet master në Politika Sociale dhe Shëndet Publik në Universitetin e Utrecht-it në Holandë.