Bekim Salihu - Arkivi

Bekim Salihu është hulumtues i lartë në Institutin GAP. Ai ka studiuar shkencat politike. Përvoja e tij e kaluar lidhet me media. Ai beson se sukseset nacionale lidhen me politikat dhe llogaridhënia e niveleve lokale.