Betim Zllanoga - Arkivi

Betim Zllanoga është aktivist nga shoqëria civile. Ai ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, drejtimi juridik. Momentalisht mban pozitën drejtor i programeve, në organizatën “People in Need Kosovo”.