Bulëza Emerllahu - Arkivi

Bulëza Emërllahu studion shkenca sociale në Suedi. Ajo kënaqet duke dëgjuar recitime poezish të improvizuara, dhe i pëlqen të shkruajë për kulturën, identitetin dhe diasporën shqiptare.