Chris Wilson - Arkivi

Chris Wilson është hulumtues dhe drejtor analitik në Dr. Alon Brn-Meir Institute. Ai ka kryer masters në drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në The New School në Nju Jork – duke shkruar tezë për lëvizjet sociale në Kosovë – dhe baqellors në drejtimin e politikës në Ithica College.

Arkivi

Realiteti i Reciklimit

Nga Chris Wilson

Në një konferencë të udhëhequr nga Riinvest, organizatë hulumtuese e Kosovës e fokusuar në zhvillim ekonomik, Menaxheri i Shtetit nga Banka Botërore, Jan-Peter Olters, identifikoi një prej shtyllave parimore të...

Arkivi

Gazetarisë amerikane i duhet ta mbrojë veten e saj përderisa ende mundet

Nga Chris Wilson

Vjeshtën e kaluar Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) raportoi se: “ një ‘Program i Brendshëm Kërcënues’ po implementohet në çdo departament qeveritarë, i cili kërkon nga punonjësit federal të...

Arkivi

Një ushtrim në sovranitetin: Negocijimi vs. bashkimi

Nga Chris Wilson

Nën rrethanat e tanishme, negociatat ndërmjet Serbisë dhe Kosovës janë një ushtrim themelor në kotësi, siq do t’ju thotë çdokush me një shkallë minimale të ndershmërisë. Ata do të përmendim...

Arkivi

Diplomacia Amerikane në Ballkan

Nga Chris Wilson

Ballkani ka përfaqësuar gjithmonë një gjemb në diplomacinë e shumë perandorive dhe pushteteve të vogla, dhe me siguri se Shtetet e Bashkuara nuk janë përjashtim. Ky rajon ka qenë gjithmonë...

Arkivi

Leter rreth politikes seksuale

Nga Chris Wilson