Cristina Mari - Arkivi

Cristina Mari është redaktore e përgjithshme në K2.0. Ajo ka kryer studimet bachelor në degën e gazetarisë në University Compultense në Madrid të Spanjës dhe në Universitetin e Bukureshtit në Rumani.