Damiano Benzoni - Arkivi

Damiano Benzoni është hulumtues dhe gazetar i pavarur i sportit. Ai ka jetuar në Komo të Bukureshtit dhe në Romë. Sfera e tij kryesore është ajo e ndërveprimit mes sportit dhe politikës në Evropën lindore. Ai shkruan për Il Giorno, Aëenire dhe East Journal. Ai mban një blog të titulluar Dinamo Babel.