Daniel Petrick - Arkivi

Daniel Petrick është Redaktor i Lartë i K2.0. Ai ka mbaruar studimet master për Gjuhën Ruse dhe Studime të Evropës Lindore në Institutin Harriman të Universitetit Columbia.