Danijela Simrak - Arkivi

Danijela u lind dhe u rrit në Zagreb dhe ka kryer baqellors në gazetari. E don muzikën dhe ka qejf shkruaj tregime. Frymëzohet prej njerëzve, vendeve dhe fytyrave.