Danny Wilkinson - Arkivi

Danny është praktikant redaksional në K2.0. Ai ka kryer baqellors në drejtimin e Historisë dhe Politikës Ndërkombëtare në University of Leeds (MB).