Dardane Neziri - Arkivi

Dardane Neziri ka përfunduar studimet themelore në Fakultetin e Filologjisë të “Universitetit të Prishtinës”, në dy departamente: Departamenti i Gazetarisë, si dhe Departamenti Gjuhës Shqipe. Aktualisht është duke ndjekur studimet në nivelin master në drejtimin e Gjuhës Shqipe. Punon si gazetare qe 11 vjet në shtypin ditor në Kosovë. Qe afro gjashtë vjet punon në gazetën “Koha Ditore”. Mbulon çështje që kanë të bëjnë me politikën, drejtësinë, arsimin, si dhe çështje  sociale. Është fituese e një çmimi që ndërlidhet me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, i cili ndahet nga Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF).