Dibran Hoxha - Arkivi

Dibran Hoxha është aktivist i shoqërisë civile, i cili është i angazhuar si Koordinator i Aktiviteteve në Organizatën për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA). Ka përfunduar studimet Bachelor në Departamentin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, gjersa vazhdon studimet Master në po të njëjtën fushë.