Drenusha Morina - Arkivi

Drenusha Morina vijon studimet në fushën e gazetarisë, në Universitetin e Prishtinës. Ka zgjedhur të bëhet pjesë e Programit të Mentorimit Profesional për të pasur mundësi që të punojë për së afërmi me gazetarë profesionistë të K2.0.