Ellen Elias-Bursać - Arkivi

Ellen Elias-Bursać përkthen nga gjuhët boshnjake, kroate, malazeze dhe serbe. Në vitin 2006 romani “Götz and Meyer” i David Albahari me përkthimin e saj nga serbishtja në anglisht, u nderua me Çmimin Kombëtar të Përkthimit. Ajo është ish-presidente e Shoqatës Amerikane të Përkthyesve Letrarë.