Ellie Destani - Arkivi

Ellie Destani është lektore e gjuhës angleze në K2.0. Ka përfunduar studimet e nivelit bachelor në Gjuhë Angleze dhe Filozofi, si dhe ato të nivelit master për Letërsi Angleze në Universitetin e Sussex.