Endrita Banjska - Arkivi

Endrita Banjska ka kryer studimet master për Shkenca Politike në Universitetin e Radboud në Nijmegen. Ajo momentalisht është duke punuar në fushën e ndryshimit klimatik, drejtësisë së ambientit dhe klimës.