Erjona Gashi - Arkivi

Erjona Gashi është studente e doktoratës në vitin e tretë dhe asistente në Departamentin e Komunikimit në Universitetin e Floridas Jugore. Studion për komunikim organizativ dhe ndërkulturor, si dhe eksploron narrativat, krijimin e kuptimit dhe organizimin, në kontekstin e Luftës së Kosovës.