Fatmir Abdyli - Arkivi

Fatmir Abdyli, ka përfunduar studimet në gazetari në Universitetin e Prishtinës. Interesat e tij janë leximi dhe të shkruaj për tema të ndryshme, përpos politikës, ekonomisë dhe luftërave. Preferon të tërhiqet dhe të shikojë brenda vetes.