Fitim Salihu - Arkivi

Fitim Salihu është ish gazetar i stafit të K2.0, i cili shkruan kryesisht për politikë dhe qeverisje. Fitimi ka kryer studimet për shkencat politike në Universitetin e Prishtinës.