Fjolla Muçaj - Arkivi

Fjolla Muçaj ka përfunduar studimet baçelor për punë sociale në Universitetin e Prishtinës, nga të cilat vitin e fundit e kreu në Universitetin e shkencave të Aplikuara OTH në Regensburg të Gjermanisë. Atje ka qenë e përfshirë në projekte dhe organizata vullnetare për të drejtat e imigrantëve, veçanërisht për integrimin social të grave dhe fëmijëve imigrantë në shoqërinë gjermane. Hulumtimi nga Fjolla: https://www.institutigap.org/lajme/2694