ForumZFD - Arkivi

ForumZFD është themeluar në vitin 1996 nga grupe të paqes dhe të të drejtave të njeriut – si reagim ndaj krizës në Ballkan. Prej atëherë ForumZFD ka punuar për të ndihmuar në tejkalimin e luftës dhe dhunës.