Furtuna Sheremeti - Arkivi

Furtuna Sheremeti ka përfunduar studimet e drejtësisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo gjithashtu mban titullin ‘Magjistre Shkencas në kriminologji dhe drejtësi penale’ nga Universiteti i Oksfordit dhe momentalisht është duke ndjekur studimet e doktoratës për krimet e shtetit dhe dëmet e tyre në KU Leuven në Belgjikë.