Gëzim Krasniqi - Arkivi

Gëzim Krasniqi është Ligjërues për Nacionalizëm dhe Sociologji Politike dhe bashkë-drejtor i MSc në Programin e Studimeve të Nacionalizmit në Universitetin e Edinburgut, në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu shërben si mbikëqyrës akademik në programin e Fellowshipit për Studime dhe Analiza në Kosovë (KRAF) në Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur.