Gresa Hasa - Arkivi

Gresa Hasa është bashkëthemeluese dhe kryeredaktore e revistës “Shota”. Ajo ka studiuar “Shkenca Politike” në Universitetin e Tiranës dhe prej vitesh është angazhuar në çështjet gjinore, organizimin studentor dhe atë sindikal në Shqipëri. Është kontribuese në fushën politike, shoqërore dhe kulturore, në një sërë mediash, brenda dhe jashtë vendit. Ajo është angazhuar gjithashtu me përkthimin e një sërë teksteve të natyrës politike, publicistike, kulturore dhe teori feministe.