Gresa Hasa - Arkivi

Gresa Hasa është publiciste e rregullt në revistën online “Peizazhe të fjalës” me tema sociale, kulturore dhe/ose politike. Ka përfunduar studimet në degën e Shkencave Politike në Universitetin e Tiranës. Është aktivizuar dhe vazhdon të kontribuojë në jetën politike dhe sociale në Shqipëri nëpërmjet nismave të ndryshme që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe arsimin, veçanërisht me Lëvizjen Për Universitetin.