Hajrulla Çeku - Arkivi

Hajrulla Çeku – aktivist dhe drejtor i OJQ-së së qytetarisë aktive, Ec Ma NDryshe.