Hana Xhemajli - Arkivi

Hana Xhemajli është hulumtuese në fushën e politikave shëndetësore globale, me fokus të tanishëm në menaxhimin e pandemive.