Hena Rafiq - Arkivi

Hena Rafiq është e diplomuar dhe aktualisht shërben si Fullbright Asistente e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze në Prishtinë. Ajo i pëlqen udhëtimet, leximin dhe merret me aktivizëm.