Iliriana Banjska - Arkivi

Iliriana Banjska është ish redaktore menaxhuese në K2.0. Iliriana ka kryer studimet master në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare: Studime për Konflikt dhe të Drejtat e Njeriut në Utrecht University në Holandë.