Isak Skenderi - Arkivi

Isak Skenderi është njëri nga themeluesit dhe njëherit drejtor ekzekutiv në organizatën “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve” që synon mbështetjen dhe përfshirjen e romëve, ashkalive, egjiptianëve dhe komuniteteve tjera të margjinalizuara. Ai i ka mbaruar studimet universitare në Ekonomi, si dhe në Gjuhë Angleze dhe Letërsi.