Jack Butcher - Arkivi

Jack Butcher është ish-zëvendëskryeredaktor i K2.0. Aktualisht punon si gazetar dhe redaktor i pavarur, duke mbuluar kryesisht çështje sociale. Ai ka shkruar për një numër botimesh ndërkombëtare, duke përfshirë gazetat The Guardian dhe The Observer në MB dhe revistën Hinterlands në Gjermani.