Jonny Wrate - Arkivi

Jonny Wrate është shkrimtar dhe hulumtues që merret me filma dokumentar, i bazuar në Sarajevë.