Jovana Netković - Arkivi

Jovana Netković është komunikologe dhe aktiviste nga Beogradi. Si gazetare dhe pjesëtare e qendrës kulturore feministe BeFem, ajo ka punuar me të drejtat e grave dhe statusin e tyre në media. Ajo e hulumton statusin e grupeve të ndryshme të margjinalizuara dhe bashkë me aktivistët tjerë prodhon filma të shkurtër dokumentarë për gratë vendase që janë figura shembullore në lagjet e tyre.