Julia Kirner - Arkivi

Julia Kirner është praktikante redaksionale në K2.0. Ajo është duke kryer magjistraturën në drejtimin e studimeve të paqës dhe konfliktit në Gjermani. Ajo ka kryer studimet baqellors në drejtimin e antropologjisë kulturore dhe ligjit ndërkombëtar.