Kaltrina Kusari - Arkivi

Kaltrina Kusari është kandidate e doktoraturës pranë Fakultetit të Punëve Sociale, Universiteti i Calgary (Kanada), ku edhe mban pozitën si asistente. Në formësimin e saj profesional dhe personal, rol të rëndësishëm kanë pasur përvojat si emrigrante në ShBA dhe Kanada. Studimet e saj përqëndrohen në rolin e migrimit në Kosovë, me fokus të veçantë në përjetimet e personave që kthehen në Kosovë pasi ju refuzohet azili. Pasion tjetër i Kaltrinës është ecja në natyrë dhe eksplorimi i bukurive të trojeve shqiptare.