Lauren Peace - Arkivi

Lauren Peace është gazetare e cila aktualisht është duke e përfunduar një program 9 mujor të një burse në Kosovë. Punimet e kaluara të saj janë publikuar në Kosovo 2.0, New York Times Opinion, Prishtina Insight dhe USA Today.