Leonida Molliqaj - Arkivi

Leonida Molliqaj ka përfunduar studimet e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo është gazetare tek Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese (QKGH), e specializuar në hulumtimet për korrupsion, barazi gjinore dhe çështje sociale. Ajo është shpërblyer me çmime të ndryshme për punën e saj nga organizata jo-qeveritare, organet e OKB-së, Komisioni Evropian dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK). Leonida është është përfituese e programit të K2.0, Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2019).