Lëvizja Shkenca për Ndryshim - Arkivi

Lëvizja Shkenca për Ndryshim është një lëvizje mjedisore e udhëhequr nga të rinjtë, që hetojnë ndotjen e ajrit në Kosovë dhe mobilizojnë njerëzit për të ndërmarrë veprime.