Likana Cana - Arkivi

Likana Cana mban diplomë Bachelor në Psikologji dhe Master në Neuropsikologji Kognitive nga Universiteti i Sheffield. Ajo përdor psikologjinë si një dritare për t’i kuptuar realitetet kulturore, sociale, politike dhe artistike rreth nesh. Hulumtimi i saj synon t’i kapërcejë kufijtë që ndajnë artin dhe shkencën. Aktualisht është studente e doktoraturës në Shkenca Kognitive.